HT

Học tiếng @tiengtrung1

about me
Write a short bio here...
Học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất tại Hà Nội. Học tiếng Trung trực tiếp với vua tiếng Trung youtube Dương Châu
work experience
Enter your work experience https://tiengtrung.vn/

location
Enter your location usa
Joined November, 24 2019
No posts were upvoted by this member!