CI

Chứng nhận ISO 22000 @chungnhan22000

about me
Write a short bio here...
Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22000 chuyên nghiệp, đảm bảo các yêu cầu pháp lý tại Việt Nam. Được miễn giảm một số thủ tục nhà nước khi đăng ký chứng nhận với TQC.

specialties

No specialties selected -
cancel
No posts were upvoted by this member!