2T

20 theatre @20_theatre

about me
Write a short bio here...
Theatre 20 là một công ty nhà hát do nghệ sĩ đứng đầu ở Toronto thành lập để trình bày các vở nhạc kịch theo cốt truyện bằng cách phát triển các tác phẩm mới của Canada và bằng cách tưởng tượng lại các tiết mục hiện có.

Joined December, 30 2019
No posts were upvoted by this member!

Join over 70,000 growth pros from companies like Uber, Pinterest & Twitter

Get Weekly Top Posts
High five! You’re in.